חיפוש באתר

כללי

תקנון חוגים

תקנון חוגים

1. הפעילות תועבר על ידי הרשום לעיל או אחר בעל כישורים בנושא הנלמד, אשר מרכז קהילתי שבשבט תרכוש את שירותיו לפי שיקול דעתה.

2. קיום הפעילות מותנית במינימום משתתפים. לנותן השרות שמורה הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש. כמו כן, המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לערוך שינוי בתוכנית, בשעות או במיקום של הפעילות מבלי לפגוע במספר המפגשים או באורכם.

3. מחיר הפעילות הוא שנתי, בכפוף לתוכנית פעילות. מינימום מפגשים לשנה – 35 מפגשים חד שבועיים.

4. בפעילויות מסוימות תיתכן גבייה נוספת בהודעה מוקדמת, לטובת תחרויות, סל חומרים שנתי, מופעי סיום וכו'.

5. משתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד. במידה ויחליט להשתתף בפעילות, תחושב עלות החוג החל משיעור הניסיון (כולל).

6. המרכז הקהילתי אחראי לילדים בזמן הפעילות. הגעה וחזרה מהפעילות, באחריות ההורה/משתתף הבגיר בלבד!

7. בחוגי קטרגל /כדורגל - בימים בהם מזג האוויר לא מאפשר פעילות בחוץ, השיעור יתקיים בחדר חלופי או יבוטל ויוחזר במשחקים/טורנירים בהמשך השנה.

8. המרכז יהיה ראשי להפסיק את הפעילות במרכז הקהילתי בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון: מצב חירום ביטחוני, מלחמה, פגעי מזג אוויר, שביתה, מגיפה ו/או הנחיות רגולטוריות הנוגעות לבריאות הציבור ולהחלטות ממשלת ישראל.

9. מי שטרם הסדירו תשלום משנים קודמות לא תינתן האפשרות להירשם, עד להסדרת התשלום במלואו!

הנחות בחוגים לתושבי קריית עקרון בלבד

10. 5% הנחה לילד שני בחוג, 10% ילד שלישי ומעלה (למשפחה) ההנחה תינתן על החוג הנמוך מבניהם.

ניתן להגיש בקשה לוועדת הנחות על בסיס מצב סוציו- אקונומי נמוך עד לתאריך 30.10.22 טפסי הוועדה נמצאים במזכירות ובאתר המתנ"ס. שימו לב! הנחות והטבות מתבטלות רטרואקטיבית במקרה של ביטול השתתפות בחוג.

ביטול השתתפות בחוג:

11. בקשות להפסקת פעילות יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול באתר המרכז הקהילתי.

     טופס ביטול יתקבל עד ה-25 לחודש, כלומר, ניתן לבטל עד ה-25 לחודש עבור החודש שאחריו ואילך.

לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך בחוג. לתשומת ליבכם, ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר והגבייה בגין החוג תימשך באופן מלא.

12. בקשות להפסקת הפעילות החוגים תתקבלנה עד 25.3.24 בלבד, לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבצע ביטולים והגבייה תימשך עד לתום שנת הפעילות סוף חודש יוני 2024.

13. לא תתאפשר בקשת ביטול חוג בדיעבד ואין החזר כספים רטרואקטיבית.

14. מעבר מפעילות לפעילות ייבדק ויאושר ע"י רכז/ת התחום.

 

קבוצות ליגות כדורגל- אין ביטולים ואין החזרים!

היעדרות משתתפים:

15. מרכז קהילתי שבשבט לא יחזיר תשלום או יפצה משתתף שלא הגיע לפעילות, להוציא מקרים מיוחדים של מחלה ממושכת מעל 14 יום, ובהצגת אישור רפואי בלבד.

16. מפגש שלא יתקיים ע"י המדריך, יועבר ע"י מדריך מחליף ו/או יתקיים במועד אחר שייקבע ע"י המדריך.

17. מרכז קהילתי שבשבט שומר לעצמו את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה, במקרה כזה יוחזר למשתתף התשלום על התקופה הנותרת.

18. ביטולים או שינויים בפעילות, לרבות חזרות למופעים, ימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י המדריך/ה בהודעת ווטסאפ למשתתפי החוג.

19. יתכנו החזרי שיעורים גם במהלך חודשי הקיץ- יולי ואוגוסט ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.


20. שינויים לאור הנחיות משרד הבריאות עקב משבר הקורונה:
האמור בתקנון כפוף לשינויים אשר עלולים לחול על פי הנחיות משרד הבריאות עקב משבר הקורונה.
מובהר בזאת כי ככל ובהתאם להנחיות של רשות מוסמכת תימנע האפשרות מלקיים את הפעילות במתכונתה המקורית בשנת הפעילות תשפ"א, על המשתתף יהיה לעקוב אחר ההנחיות ולפעול לפיהן.
המרכז ערוך להפעלת מערך פעילות חלופי ולספק מענה פרטני או קבוצתי בעת הצורך (בידוד ו/או סגר)
על כן, לא יינתנו זיכויים ולא יתקבלו בקשות ביטול לאור סיבות אלו.

21. בערבי חג, ימי חג ובמועדים הבאים, לא תתקיים פעילות חוגים במתנ"ס:

ראש השנה, יום כיפור, חוה"מ סוכות, פורים, חוה"מ פסח, ערב יום השואה החל מ- 18:00, ערב יום הזיכרון החל מ-18:00,יום הזיכרון ויום העצמאות, ערב ל"ג בעומר, שבועות. (לנוחיותכם לוח חופשות חוגים כולל תאריכים מדויקים מופיע באתר המתנ"ס)


הנני מסכים/ה כי תצלומים של בני משפחתי הרשומים בטופס זה יפורסמו בפרסומי המתנ"ס באתר ו/או בפייסבוק המתנ"ס.
נהלי תשלום:

התשלום עבור פעילות יתבצע באמצעות: כרטיס אשראי (חיוב ב21 לחודש הקודם ) המחאות (שיקים) (עד ל-10 בכל חודש)


הנני מאשר בחתימתי כי:
קראתי את התקנון הנ"ל ומאשר את תוכנו. אני מאשר/ת הרשמת המשתתף/ת ללימודים בשנה"ל תשפ"ב
ע"פ התקנון הנ"ל וכן גביית תשלומי שכ"ל ע"פ התעריפים העדכניים.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות