לפעילות עד הבית לחצו כאן!

תושבים יקרים

לאור ההנחיות החדשות והסגר שצפוי להתחיל ביום שישי בשעה 14:00,

אנו נאלצים לעצור את פעילות המרכז הקהילתי.

חשוב לנו להדגיש, שחיוב התשלום בחודש ספטמבר על החוגים יהיה יחסי לכמות המפגשים."

המרכז הקהילתי יקפיא את החיובים העתידיים עד לחזרה לשגרת פעילות.

מודים לכם על ההבנה, ומבטיחים לחזור במלוא המרץ, כאשר יינתן האישור לכך.

שמרו על עצמכם.

ובהזדמנות זאת, נאחל שנה טובה ומתוקה לכם ולבני ביתכם.

הנהלת וצוות המתנס

חיפוש באתר

טפסים

טופס בקשה להנחה בפעילות וחוגים תשפא -

הנחיות למילוי הטופס:

תושב/ת יקר/ה!

נא מלאו טופס זה בדייקנות , טופס שיתקבל עם פרטים חסרים לא ידון בוועדה.

חלק א'

להורדת הטופס

 

****** יש לצרף תצלום ת.ז + ספח המאשר שהמשפחה תושבת קרית עקרון******
מצב משפחתי = נא לסמן
אנא סמן את המשבצת הנכונה
חלק ב' אני מבקש הנחה עבור : (לכתוב בשורה המתאימה)
אנא סמן את המשבצת הנכונה
• המציינים הוצאות בגין ילד במסגרות החינוך המיוחד מתבקשים לצרף אישור מהמוסד החינוכי. • המציינים הוצאות רפואיות/פרה רפואיות חריגות יצרפו מסמכים מתאימים , נא לציין רק הוצאות שאינן מכוסות ע"י קופ"ח וכיוב'.
חלק ד': הכנסות:
1.נא לצרף לטופס הבקשה צילום של תלוש משכורת האחרון של שני בני הזוג.
2. ההכנסות הממוצעות של שני בני הזוג:
הערה: המקבלים קצבת אבטלה או הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי יצרפו אישור מתאים .
חלק ה' : הצהרה :
נא לצרף אישורים מתאימים.
בנוסף להכנסתי ממשכורת חודשית מהעבודה , יש ברשותי מקורות הכנסה נוספים:
תשלומי ביטוח לאומי
הכנסות אחרות
דיור – הכנסות והוצאות
האם יש בבעלותך דירת מגורים?:
האם הנכם מתגוררים בדירה שבבעלותכם?:
האם בבעלותכם דירת מגורים נוספת?:
אם אין בבעלותכם דירה, האם הנכם משלמים שכר דירה?:
אם יש בבעלותכם דירה, האם הנכם משלמים משכנתא?:
• אני נותן אישור לוועדה לבדוק מקורות נוספים המאפשרים סיוע לפעילויות המתנ"ס כגון: מחלקת הרווחה היישובית ( ובכלל זה תיאום למניעת כפל הנחות).
אני מאשר לעיין במידע אודותיי, מבחינת מצב כלכלי/ סוציאלי ולא תהיינה לי אליכם או למועצה מקומית קרית עקרון כל טענה ו/או תביעה מסוג כלשהוא בקשר לאמור לעייל.:
חתמו כאן

התקנון

הצהרה:

הנני מצהיר בזה , שכל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא, הריני מצהיר כי אין ברשותי הכנסות ממקורות נוספים שלא פורטו בטופס זה, ולא תהיינה לי אליכם כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לאמור לעייל.


צרו קשר:
  • מתנס קרית עקרון שבשבט
  • המייסדים 1, קרית עקרון
  • קרית עקרון
  • 08-9496391
  • פקס: 08-9414979
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות