חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום לחוגים ופעילות

הנחיות למילוי הטופס:

 

לנוחיותכם ניתן לבצע הרשמה לחוגים באופן מקוון באמצעות כניסה למשבצת חוגים בדף הבית,

 

בחירת החוג הרלוונטי לכם/לילדיכם וכניסה לקבוצה המתאימה לכם/לילדיכם ובכך לחסוך הגעה למתנ"ס

 

התקנון

חשוב!!! ההרשמה לחוגים כרוכה במילוי טופס הרשמה זה והיא תעשה אך ורק באתר המרכז הקהילתי או במזכירות המתנ"ס. שימו לב! אין אפשרות להשתתף בחוג ללא מילוי טופס רישום, חתימה על תקנון, הסדרת תשלום מראש וחתימה על הצהרת בריאות .

תקנון חוגים

 1. הפעילות תועבר על ידי הרשום לעיל או אחר בעל כישורים בנושא הנלמד, אשר מרכז קהילתי שבשבט תרכוש את שירותיו לפי שיקול דעתה.
 2. קיום  הפעילות מותנית במינימום משתתפים. לנותן השרות שמורה הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש. כמו כן, מרכז קהילתי שבשבט שומר לעצמו את הזכות לערוך שינוי בתוכנית, בשעות או במיקום של הפעילות מבלי לפגוע במספר המפגשים או באורכם.
 3. מחיר הפעילות הוא שנתי, בכפוף לתוכנית  פעילות. מינימום מפגשים לשנה  – 35 מפגשים חד שבועיים ו 72 מפגשים דו שבועיים.
 4. בפעילויות מסוימות תיתכן גבייה נוספת בהודעה מוקדמת, לטובת תחרויות, מופעי סיום וכו'.
 5. משתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד. במידה ויחליט להשתתף בפעילות תחושב עלות החוג החל משיעור הניסיון (כולל)
 6. מרכז קהילתי שבשבט  אחראי לילדים בזמן הפעילות. הגעה וחזרה מהפעילות, באחריות ההורה/משתתף הבגיר בלבד!
 7. בחוגי קטרגל /כדורגל - בימים בהם מזג האוויר לא מאפשר פעילות בחוץ, השיעור יתקיים בחדר חלופי או יבוטל ויוחזר במשחקים/טורנירים בהמשך השנה.
 8. המרכז יהיה ראשי להפסיק את הפעילות במרכז הקהילתי בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון:

מלחמה, פגעי מזג אוויר, שביתה, מגיפה ו/או הנחיות רגולטוריות הנוגעות לבריאות הציבור ולהחלטות משרד החינוך.

נהלי הרשמה ותשלום:

 1. התשלום עבור פעילות יתבצע באמצעות: הוראת קבע (שתגבה ב–10 לחודש) /כרטיס אשראי (חיוב  ב21 לחודש הקודם ) צ'קים  (עד ל-10 בכל חודש)                                                                                                                         
 2. עבור המחאה או ה.ק. שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות על סך 25 ₪.

  הנחות בחוגים:)

 1. 5% חוג שני, 10% חוג שלישי ומעלה (למשפחה) ,ההנחה תינתן על החוג הנמוך מבניהם. בנוסף, ניתן להגיש בקשה לוועדת הנחות. טפסי ההנחה נמצאים במזכירות ובאתר המתנ"ס.

ביטול השתתפות בפעילות:

 1. בקשות להפסקת פעילות יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המרכז. ניתן לשלוח טופס הביטול בפקס/דוא"ל (מסמך סרוק), במקרה זה יש לוודא את קבלתו. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר.
 2. בקשות להפסקת הפעילות החוגים תתקבלנה עד 31.3.21 בלבד, לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבצע  ביטולים!
 3. לא תתאפשר בקשת ביטול חוג בדיעבד.
 4. מעבר מפעילות לפעילות ייבדק ויאושר ע"י רכז/ת התחום.

   היעדרות משתתפים:

 1. מרכז קהילתי שבשבט לא יחזיר תשלום או יפצה משתתף שלא הגיע לפעילות, להוציא מקרים מיוחדים של מחלה ממושכת ובהצגת אישור רפואי.
 2. מפגש שלא יתקיים ע"י המדריך, יועבר ע"י מדריך מחליף ו/או יתקיים במועד אחר.
 3. מרכז קהילתי שבשבט שומר לעצמו את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה, במקרה  כזה יוחזר למשתתף התשלום על התקופה הנותרת.
 4. ביטולים או שינויים בפעילות, לרבות חזרות למופעים, ימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י המדריך/ה בהודעת sms או ע"י המזכירות בהודעה כתובה או טלפונית.
 5. יתכנו החזרות שיעורים במהלך חודש יולי ואוגוסט.
 6. בערבי חג, ימי חג ובמועדים הר"מ, לא תתקיים פעילות. להלן פרוט המועדים: ראש  השנה, יום כיפור, חוה"מ סוכות, ערב פורים, פורים, חוה"מ פסח, ערב יום השואה החל מ- 18:00, ערב יום הזיכרון החל מ-18:00,יום הזיכרון ויום העצמאות, ערב ל"ג בעומר, שבועות.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות