חיפוש באתר

טפסים

טופס הרשמה למעון הדרים תשפ"ד

הנחיות למילוי הטופס:

הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מה- 01.01.2021

• אישור הרשמה אינו מהווה אישור קבלה למעון. אישור קבלה / אי קבלה למעון יגיע בנפרד ומותנה באישור משרד העבודה.
• וועדות קבלה יתקיימו במידה ומתקיים רישום מעבר לתפוסה המלאה בכיתה.
• רישום למעון יבוצע באתר המתנס ובנוסף באתר משרד העבודה והרווחה.
לאחר מילוי הטופס תועברו להמשך רישום באתר החברה למתנ"סים. ללא סיום הרישום כולל הכנסת כ.א. הרישום אינו מושלם!!

 

מין
מצב משפחתי
האם אתם מאשרים קבלת הודעות ב-SMS ?
על הורים גרושים למלא טופס יעודי - נמצא בדף הראשי של הרישום למעונות
האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדואר אלקטרוני
הצהרת מידע בדבר בריאות הילד
במידה ויש רגישות ו/או אלרגיה למזון ,תרופות או לגורם אחר, נא מלא טופס מותאם – נמצא בדף הראשי של הרישום למעונות
.3. הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מידית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה וזאת מיד עם גילויה
.4 בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית ,הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד על מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.
.5. בכל מקרה בו הטיפול מחייב סייעת צמודה באחריותי לדאוג לקבלת סייעת צמודה.
חום: הנני מאשר למטפלת למדוד חום לילד שלי במד חום
יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה והבעיה
חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול
הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם
.1 בני/בתי יגיע/תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלוויית אדם מבוגר מטעם המשפחה.
.2 שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהמעון: (מלבד ההורים)
.3 אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך למנהלת המעון / אחראית כתה
אני מאשר/ת את ההסכם ואת תנאי הרישום והם ברורים לי.
חתמו כאן

התקנון

 
הסכם הורים לשנה"ל תשפ"ד 2023-2024


אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעונות של מתנ"ס שבשבט קרית עקרון.
אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת שילדכם יקבלו יחס חם ואוהב כמו גם, מענה מקצועי איכותי, שכולל העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות שייתרמו להתפתחותו.
המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופן ההתנהלות בין המרכז הקהילתי לבינכם ההורים.
המרכז הקהילתי כפוף לנהלים והנחיות החברה למתנסים – "רשת התחלה חכמה"/משרד החינוך/ משרד הבריאות/משרד הכלכלה, הרשות המקומית ופיקוד העורף ויתכנו שינויים בהפעלת המעון ובגביית הכספים. אנו נפעל בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת לעת.
אנו מאחלים לכולנו שנת לימודים טובה ובטוחה.
האמור בהסכם זה בלשון זכר והכוונה הינה לשני המינים.
1. מועדי הפעלה:
א. המעון יפעל מיום 01 ספטמבר 2023 ועד ליום 08 אוגוסט 2024. למעט שבתות, חגים, מועדים וחופשות על פי לוח החופשות של משרד החינוך ו/או החברה למתנ"סים.
ב. המעון לא יפעל בימים בהם תהיה הנחייה של משרד הבריאות/הרשות המקומית / פיקוד העורף לסגור את המעון. על כך תתקבל הודעה בנפרד
ג. משך הפעילות: יום לימודים רגיל, ימים א' -ה'
בין השעות 07:00 -16:00 יום ו' בין השעות 07:00- 13:00
ד. יום לימודים ארוך )כולל שעת הארכה( ימים א' - ה' בין השעות - 7:00 -17:00 (מותנה ברישום מינימום משתתפים) ימי ו' 07.00-13.00
ה. שעות פעילות פתיחת שנה: ילד חדש במעון:
בימי ההסתגלות הראשונים מומלץ להיות קשובים ליכולתו של הילד, ולהגיע לקחת אותו מהמעון, על פי המלצת הצוות החינוכי.
ילד הממשיך במעון יוכל לשהות במהלך כל שעות פעילות המעון , יום לימודים מלא בהתאם ליכולתו.
2. ארוחות:
* ארוחת בוקר
* ארוחת צהריים בשרית, ארבעה ימים בשבוע ויומיים ללא בשר.
* ארוחת מנחה
הארוחות על פי תפריט מאושר ומבוקר ע"י תזונאית ילדים, ומפורסם בלוח הורים במעון.
3. הולכת ילדים:
א. האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למעון וכן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר ) מעל גיל 18 ) אחר מטעמם.
ב. הסעות ילד למעון או ממנו באמצעות חברת הסעות, אם תעשה, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר )מעל גיל( 18 אחר מטעמם .
ג. הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם )נספח ג')

4. תשלום:
א. עבור השתתפות ילדנו במעון המופעל על ידי המרכז הקהילתי קרית עקרון, הננו מתחייבים לשלם מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר 2023 ועד לחודש יולי 2024 שכר לימוד לפי המפורט, עבור:
בוגר- 2088 שח למשך 11 חודשים.
פעוט- 2088 ₪ למשך 11 חודשים.
תינוק- 2718 ₪ למשך 11 חודשים.
ב. התשלום עבור חודש אוגוסט יתבצע ב-11 תשלומים במהלך השנה. בחודש אוגוסט לא תהיה גביה.
התעריפים נכונים לשנת תשפ"ג וצפויים להתעדכן בהתאם להנחיות משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.
סכום התשלום עבור פעיליות העשרה – חוגים המוכרות כ"סל תרבות" יגבה בהסכמת ההורים , סך של 100 ₪ במשך 12 חודשים
ג. תינוק אשר נולד החל מ 1.6.22 ישלם תעריף תינוק למשך כל השנה, (גם אם ישתלב בכיתת פעוטות).
ד. הסכום השנתי יכלול דמי הרשמה בסך 150 ₪ ("להלן: דמי רישום") (בהתאם להנחיות משרד החינוך) שלא יוחזרו במידה וההורים מבטלים את ההרשמה, וכן דמי ביטוח בסך 100 ₪ ייגבו כתוספת לתשלום הראשון.
ה. מודע בזאת להורים כי המרכז הקהילתי ערך ביטוח תאונות אישיות, בגין אחריות לנזקי
גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה במעון וזאת מחמת רשלנות ו/או
מי מטעמה. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב למנהלת המסגרת.
ו. התשלום עבור סל התרבות או כל תוספת אחרת ( כמו ארוחה בשרית נוספת, תוספת כוח אדם, או כל תוספת אחרת) יתקיים בהחלטה משותפת של ועד הורים ומנהלת המעון בהתאם לנוהל חריגה מסל שירותים. חריגה מסל השירותים תעשה בהתאם ל"נוהל חריגה מסל שירותים" הנמצא במסמך הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תשפ"א באתר משרד החינוך.
ז. התשלום עבור שירות שעת הארכה אינו כלול בשכר הלימוד הנקבע ע"י משרד החינוך והתעריף יקבע ע"י המרכז הקהילתי , השירות יינתן בהתאם להחלטת המרכז הקהילתי ומותנה במינימום נרשמים והיכולת של המעון לקיים את שעת ההארכה
ח. איחורים בהוצאת ילד מהמעון:
ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר מהזמן המפורט בסעיף 1 ג'
המרכז הקהילתי יחייב את ההורים בגין איחור בהוצאת הילד בסך של 25 ₪ עבור 15 הדקות הראשונות, כל 10 דקות נוספות, יחויבו ב- 10 ₪ נוספים.
התשלום בגין איחורים יתבצע במזכירות המרכז הקהילתי באמצעות גבייה בהוראת קבע.
ט. הגביה תעשה במזכירות המרכז הקהילתי באמצעות חיוב הוראת הקבע או כרטיס אשראי.
י. התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע ו/או הוראת כרטיס אשראי, בפריסה של 11 תשלומים עוקבים.
יא. שכר הלימוד מתעדכן ונקבע על ידי משרד החינוך מדי שנה.
יב. שכר הלימודים יפרע גם בהעדר הילד מהמעון עקב חופשה, מחלה, בידוד או כל סיבה שהיא.
יג. כל פיגור בתשלום יקנה למרכז הקהילתי את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד 30 ימים לאחר מתן התראה, בכתב ומראש ,בת 14 ימים.
יד. הוראת תשלום שחזרה תחויב בסך של 20 ₪ בגין הוצאות טיפול, ובמקרה זה התשלום יעשה במזומן בלבד, לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה.
טו. באחריות ההורים לדווח על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי או הוראת הקבע שנמסרו למרכז הקהילתי .
טז. תאריך ביצוע בהוראת קבע יתבצע בכל 10 לחודש )אם תאריך החיוב אינו ביום עסקים ההורדה תתבצע ביום העסקים שלאחר מכן( כרטיסי אשראי יחויבו ב- 21 לכל חודש.
יז. המרכז הקהילתי יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה (אם וכאשר תתקבל)
יח. אין החזר כספי לאחר קבלת הדרגה, התשלום יקוזז כל חודש מהתשלום החודשי.

5. ביטולים
ביטולים עד לתחילת שנת הלימודים -
בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס בקשה לביטול באתר/במזכירות.
לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המעון. ללא מילוי טופס בקשה לביטול ייחשב המשתתף כממשיך במעון לכל דבר.
ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום החתימה על ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד הכניסה למעון.
במקרה של ביטול מתחת ל – 14 ימים לפני מועד הכניסה למעון– לא יוחזרו דמי הרישום.
שיעור דמי הביטול: 100 ₪.

ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים –
א. בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד רשאי להשאר עד לסוף אותו חודש.
ב. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד גם בעבור החודש העוקב.
הודעה בדבר ביטול ההתקשרות תיעשה ע"י מילוי טופס ביטול באתר המרכז הקהילתי או במזכירות
ג. במקרה של הפסקת ההשתתפות במעון לאחר 31/3/2024 יחויבו ההורים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.

ד. למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון , בחודש הראשון לקבלת הילד, אם החליטו ההורים להפסיק את ביקור הילד במעון, יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים למעט התשלום המלא עבור חודש זה.

ה. בידי המרכז שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או התנהגותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של 30ימים מראש. הוצאת הילד מסיבות אלה מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד החינוך אשר תקבל לידיה את חוות הדעת כאמור.

המרכז רשאי שלא להפעיל את המעון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מזג אויר, העדר צוות מיומן, הנחיות רגולטורית וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הגן, אלא אם כן תנתן הנחיה אחרת. החלטות באשר להפעלת הגן יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך.

6. הצהרת על בריאות הילד:
א. ההורים מתחייבים למסור כל מידע רפואי של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.
ב. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א' ולעדכן במשך השנה בכתב על כל שינוי במצב הבריאותי של הילד.
ג. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף במעון.
הנחיות משרד הבריאות בנוגע למחלות /תסמינים בהם הילדים לא יוכלו להגיע למעון משתנות מעת לעת- ועל ההורים וצוות המעון לפעול לפי הנחיות אלה.
ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום בו חום גופו מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או פריחה ו/או דלקות עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו במעון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.
ה. ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה.
יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים.
ו. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול או כל מוריד חום אחר.
ז. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים.
ח. במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה באחריות ההורים לדאוג לסייעת צמודה ולמען הסר ספק המרכז הקהילתי לא יישא בעלות הסייעת .

7. שימוש בתמונות של ילדים:
א. הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הוואטסאפ של המעון ואו העלאה של התמונות לדף הפייסבוק של המתנ"ס ו/או אתר האינטרנט של המתנ"ס ו/או כל מדיה אחרת.
ב. הריני מאשרים קבלת מסרונים ואו דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המתנ"ס.
ג. הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה, ומכאן ניתנת הסכמתנו.
ד. הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המתנ"ס בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המתנ"ס או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המתנ"ס, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.                               


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות